Świadczenie usług porządkowych

Data modyfikacji: 08.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2,  z podziałem na 5 zadań

1. ogłoszenie o zamówieniu (24.10.2019)

2. SIWZ

3. wyjaśnienia treści SIWZ (30.10.2019)

4. wyjaśnienia treści SIWZ (31.10.2019)

5. załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej 

6. wyjaśnienia treści SIWZ - sprostowanie (31.10.2019)

7. informacja z otwarcia ofert (5.11.2019)

8. Załącznik nr 5 do SIWZ

9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (3.12.2019)