Usługi ochrony - zamówienie na usługi społeczne

Data modyfikacji: 15.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41,w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 1 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2, z podziałem na 8 zadań

1. ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

2. SIWZ

3. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

4. Informacja dla Wykonawców_15.11.2017

5. Modyfikacja treści SIWZ_16.11.2017

6. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

7. Informacja z otwarcia ofert_22.11.2017

8. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne