Usługi ochrony - zamówienie na usługi społeczne

Data modyfikacji: 27.12.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej
w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6, w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 1 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie
przy ul. Wojska Polskiego 2, z podziałem na 9 zadań

1. ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - ochrona osób i mienia

2. SIWZ

3. wyjaśnienia treści SIWZ (09.10.2018)

4. załączniki 1-6 do SIWZ

5. informacja dla Wykonawców (10.10.2018)

6. informacja z otwarcia ofert (12.10.2018)

7. Załącznik nr 5 do SIWZ

8. wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (26.10.2018)

9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (23.11.2018)

10. informacja o udzieleniu zamówienia (4.12.2018)