Usługi ochrony - zamówienie na usługi społeczne

Data modyfikacji: 08.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6, w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 1 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2, z podziałem na 9 zadań

1. ogłoszenie o zamowieniu na uslugi społeczne - ochrona osób i mienia

2. SIWZ

3. modyfikacja treści SIWZ (17.10.2019)

4. Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej

5. informacja z otwarcia ofert (23.10.2019)

6. Załącznik nr 5 do SIWZ

7. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. informacja o udzieleniu zamówienia