Usługi porządkowe

Data modyfikacji: 10.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2,  z podziałem na 5 zadań.

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ_15.11.2017

5. informacja z otwarcia ofert

6. Załacznik nr 5 do SIWZ

7. sprostowanie informacji z otwarcia ofert

8. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty